Oferujemy zajęcia dodatkowe, które umożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój.

W ramach czesnego dostępne są zajęcia takie jak język angielski 3 razy w tygodniu, rytmika 2 razy w tygodniu, terapia psychologiczna, terapia SI, terapia logopedyczna, terapia ręki. Zapewniamy pomoc specjalistów w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka. Oferujemy również zajęcia dodatkowo płatne, takie jak ceramika, kodowanie oraz szachy.