Zapisz dziecko

Beztroski Czas – Wilanów
Niepubliczna szkoła dla dzieci
ze spektrum autyzmu

Beztroski Czas – niepubliczna szkoła dla dzieci ze spektrum autyzmu

Beztroski Czas to niepubliczna szkoła na Wilanowie przeznaczona dla dzieci z orzeczonym autyzmem, niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Dzięki kameralnym klasom możemy dostosować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny do możliwości każdego ucznia, jednocześnie wspierając rozwój społeczny dzieci i ucząc je funkcjonowania oraz pracy w grupie.

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest dostosowanie warunków kształcenia do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych możliwości ucznia. Nauczyciele realizują programy promujące samodzielność i ciekawość poznawczą uczniów, co znajduje wyraz także w ofercie zajęć dodatkowych. Przygotowujemy dzieci do podejmowania wyzwań, jakie postawi przed nimi przyszłość. Chcemy wychować szczęśliwych i samodzielnych ludzi, którzy będą w stanie zrealizować marzenia o lepszym, bezpiecznym i bardziej sprawiedliwym świecie.

Prywatna szkoła dla dzieci z autyzmem – Warszawa 

Siedzibą naszej placówki jest Warszawa. Jako niepubliczna szkoła dla dzieci z autyzmem wspieramy uczniów z terenu całego miasta. Zapewniamy przyjazne otoczenie oraz ciekawe i rozwijające zajęcia, dzięki którym nasi podopieczni zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Blisko współpracujemy z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci. To pozwala nam uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty kształcenia. 

Twoje dziecko posiada orzeczony autyzm? Prywatna szkoła Beztroski Czas to miejsce, w którym będzie mogło w komfortowych w warunkach i przyjaznym otoczeniu uczyć się i rozwijać.

Czytaj więcej

Dlaczego warto wybrać
Beztroski Czas dla Twojego dziecka?

W naszej szkole każde dziecko może być kimś wyjątkowym i ważnym. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz kształcenie z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.. Głównym zadaniem działalności naszej szkoły jest praca terapeutyczna, przystosowanie dzieci do życia w społeczeństwie oraz kształcenie umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie. W szkole niepublicznej Beztroski Czas zapewniamy dzieciom optymalne warunki edukacyjne oraz do rozwoju poznawczego, motorycznego i emocjonalno-społecznego. Stawiamy na samodzielność naszych uczniów oraz wspólnie rozwijamy ich pasje.

Szkoła terapeutyczna – Warszawa, Wilanów

Wybór szkoły terapeutycznej niesie za sobą szereg zalet. Szkoła stwarza uczniom możliwość lepszej adaptacji w środowisku, jednocześnie zapewniając realizację podstawy programowej. Narzędzia i sposoby oceniania są tu dostosowane do potencjału uczniów. Uczniowie i rodzice mogą liczyć na dodatkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, którą realizujemy m.in. w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Jednym z zadań szkoły terapeutycznej jest dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Drugim minimalizowanie wpływu zdiagnozowanych nieprawidłowości na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, jak również w dorosłym życiu. W praktyce pozwala to na bardzo dużą samodzielność uczniów objętych pomocą terapeutyczną oraz ich późniejszą niezależność.

W naszej szkole dla dzieci z autyzmem Beztroski Czas oferujemy także specjalistyczną opiekę dla dzieci z zespołem Aspergera. Nasza kadra pedagogiczna i terapeutyczna posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi stopniami zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Dostosowujemy nasze metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, aby zapewnić mu jak najlepszy rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny.

Kameralne klasy

Dzięki małym grupom możemy skupić się na indywidualnym rozwoju każdego ucznia.

Czytaj więcej

Terapie

Oferujemy naszym podopiecznym różne terapie w zależności od trudności rozwojowych.

Czytaj więcej

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe, które umożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój.

Czytaj więcej

Przyjazne otoczenie

Przestrzeń w naszej szkole jest dostosowana do potrzeb każdego dziecka.

Czytaj więcej

Zdjęcia ze szkoły
Beztroski Czas – Wilanów

Chcesz aby Twoje Dziecko dobrze się
rozwijało i świetnie się przy tym bawiło?

Szkoła dla autystów: Edukacja dziecka ze spektrum autyzmu

Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu stają przed wyborem szkoły oraz momentu na rozpoczęcie edukacji. Szkoła dla dzieci z autyzmem to placówka terapeutyczna dostosowana do specjalnych potrzeb dzieci autystycznych. Wysoko wykwalifikowana kadra, kameralne oddziały klasowe oraz szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pozwalają na efektywne kształcenie dzieci z orzeczeniami. Dodatkowym atutem, jakim wyróżnia się nasza szkoła dla autystyków jest przyjazne otoczenie, w którym dzieci czują się swobodnie i są bezpieczne.

Szkoła dla dzieci z autyzmem – Warszawa, Wilanów 

Rodziców z terenu miasta Warszawa poszukujących odpowiedniej placówki do rozpoczęcia nauki zachęcamy do zapoznania się z ofertą niepublicznej szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem Beztroski Czas. Nasza szkoła specjalna powstała z myślą o potrzebach dzieci z orzeczeniami. Zapewniamy dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych naszych uczniów. Dbamy o rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dzieci. Podejmujemy działania, których celem jest załagodzenie negatywnych skutków zdiagnozowanych nieprawidłowości rozwojowych i zwiększenie samodzielności dziecka w dorosłym życiu.

Szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem Beztroski Czas mieści się w dzielnicy Wilanów. Jako placówka niepubliczna przyjmujemy dzieci z całej Warszawy. Zapoznaj się także z dziecko ze spektrum autyzmu w szkole!