Zapisz dziecko

Beztroski Czas – Wilanów
Niepubliczna szkoła dla dzieci
ze spektrum autyzmu

Beztroski Czas – niepubliczna szkoła dla dzieci ze spektrum autyzmu

Beztroski Czas to niepubliczna szkoła na Wilanowie przeznaczona dla dzieci z orzeczonym autyzmem, niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Dzięki kameralnym klasom możemy dostosować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny do możliwości każdego ucznia, jednocześnie wspierając rozwój społeczny dzieci i ucząc je funkcjonowania oraz pracy w grupie.

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest dostosowanie warunków kształcenia do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych możliwości ucznia. Nauczyciele realizują programy promujące samodzielność i ciekawość poznawczą uczniów, co znajduje wyraz także w ofercie zajęć dodatkowych. Przygotowujemy dzieci do podejmowania wyzwań, jakie postawi przed nimi przyszłość. Chcemy wychować szczęśliwych i samodzielnych ludzi, którzy będą w stanie zrealizować marzenia o lepszym, bezpiecznym i bardziej sprawiedliwym świecie.

Prywatna szkoła dla dzieci z autyzmem – Warszawa 

Siedzibą naszej placówki jest Warszawa. Jako niepubliczna szkoła dla dzieci z autyzmem wspieramy uczniów z terenu całego miasta. Zapewniamy przyjazne otoczenie oraz ciekawe i rozwijające zajęcia, dzięki którym nasi podopieczni zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Blisko współpracujemy z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci. To pozwala nam uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty kształcenia. 

Twoje dziecko posiada orzeczony autyzm? Prywatna szkoła Beztroski Czas to miejsce, w którym będzie mogło w komfortowych w warunkach i przyjaznym otoczeniu uczyć się i rozwijać.

Czytaj więcej

Dlaczego warto wybrać
Beztroski Czas dla Twojego dziecka?

W naszej szkole każde dziecko może być kimś wyjątkowym i ważnym. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz kształcenie z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.. Głównym zadaniem działalności naszej szkoły jest praca terapeutyczna, przystosowanie dzieci do życia w społeczeństwie oraz kształcenie umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie. W szkole niepublicznej Beztroski Czas zapewniamy dzieciom optymalne warunki edukacyjne oraz do rozwoju poznawczego, motorycznego i emocjonalno-społecznego. Stawiamy na samodzielność naszych uczniów oraz wspólnie rozwijamy ich pasje.

Szkoła terapeutyczna – Warszawa, Wilanów

Wybór szkoły terapeutycznej niesie za sobą szereg zalet. Szkoła stwarza uczniom możliwość lepszej adaptacji w środowisku, jednocześnie zapewniając realizację podstawy programowej. Narzędzia i sposoby oceniania są tu dostosowane do potencjału uczniów. Uczniowie i rodzice mogą liczyć na dodatkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, którą realizujemy m.in. w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Jednym z zadań szkoły terapeutycznej jest dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Drugim minimalizowanie wpływu zdiagnozowanych nieprawidłowości na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, jak również w dorosłym życiu. W praktyce pozwala to na bardzo dużą samodzielność uczniów objętych pomocą terapeutyczną oraz ich późniejszą niezależność.

Kameralne klasy

Dzięki małym grupom możemy skupić się na indywidualnym rozwoju każdego ucznia.

Czytaj więcej

Terapie

Oferujemy naszym podopiecznym różne terapie w zależności od trudności rozwojowych.

Czytaj więcej

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe, które umożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój.

Czytaj więcej

Przyjazne otoczenie

Przestrzeń w naszej szkole jest dostosowana do potrzeb każdego dziecka.

Czytaj więcej

Zdjęcia ze szkoły
Beztroski Czas – Wilanów

Chcesz aby Twoje Dziecko dobrze się
rozwijało i świetnie się przy tym bawiło?

Szkoła dla autystów: Edukacja dziecka ze spektrum autyzmu

Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu stają przed wyborem szkoły oraz momentu na rozpoczęcie edukacji. Szkoła dla dzieci z autyzmem to placówka terapeutyczna dostosowana do specjalnych potrzeb dzieci autystycznych. Wysoko wykwalifikowana kadra, kameralne oddziały klasowe oraz szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pozwalają na efektywne kształcenie dzieci z orzeczeniami. Dodatkowym atutem, jakim wyróżnia się nasza szkoła dla autystyków jest przyjazne otoczenie, w którym dzieci czują się swobodnie i są bezpieczne.

Szkoła dla dzieci z autyzmem – Warszawa, Wilanów 

Rodziców z terenu miasta Warszawa poszukujących odpowiedniej placówki do rozpoczęcia nauki zachęcamy do zapoznania się z ofertą niepublicznej szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem Beztroski Czas. Nasza szkoła specjalna powstała z myślą o potrzebach dzieci z orzeczeniami. Zapewniamy dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych naszych uczniów. Dbamy o rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dzieci. Podejmujemy działania, których celem jest załagodzenie negatywnych skutków zdiagnozowanych nieprawidłowości rozwojowych i zwiększenie samodzielności dziecka w dorosłym życiu.

Szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem Beztroski Czas mieści się w dzielnicy Wilanów. Jako placówka niepubliczna przyjmujemy dzieci z całej Warszawy.