Główną zasadą naszej codziennej dydaktycznej pracy jest kierowanie aktywnością dziecka, aby w każdym przejawie szkolnego życia stawało się coraz bardziej samodzielne, kreatywne i szczęśliwe. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizując wybrany program dydaktyczno – wychowawczy. Treści programu obejmują następujące obszary:

  • edukację językową
  • edukację matematyczną
  • edukację przyrodniczą
  • edukację społeczną
  • edukację artystyczną
  • edukację zdrowotną
  • profilaktykę logopedyczną