Beztroski Czas – Wilanów
Niepubliczna szkoła dla dzieci ze spektrum autyzmu

Szkoła niepubliczna Beztroski Czas na Wilanowie to placówka o charakterze terapeutycznym. Zapewniamy optymalne warunki do rozwoju poznawczego, motorycznego oraz emocjonalno–społecznego. Przyjazna atmosfera życzliwości i ciekawe zajęcia sprawiają, że nasi podopieczni czują się w szkole bezpiecznie. Tworzymy warunki, w których dzieci mogą rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie i fizycznie. A wszystko to w atmosferze szacunku i otwartości.

W naszej szkole pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. Codziennie prowadzone są zajęcia na świeżym powietrzu (gry, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze). Wierzymy, że ruch na świeżym powietrzu w połączeniu ze zdrową dietą i zachowaniem podstawowych zasad higieny pomoże naszym uczniom w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.

Czesne i opłaty

2 200 zł

– miesięcznie płatne 12 miesięcy w roku

1 500 zł

– wpisowe jednorazowe, bezzwrotna opłata rezerwująca miejsce w szkole

Opłaty wpłacane są na konto szkoły w dniu podpisania umowy.

Chcesz aby Twoje Dziecko dobrze się
rozwijało i świetnie się przy tym bawiło?