O szkole

Beztroski czas – niepubliczna szkoła
dla dzieci ze spektrum autyzmu

Beztroski Czas to niepubliczna szkoła na Wilanowie przeznaczona dla dzieci z orzeczonym autyzmem, niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz różnymi trudnościami rozwojowymi. Dzięki małym grupom możemy dostosować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny do możliwości każdego ucznia.

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest dostosowanie warunków kształcenia do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych możliwości ucznia. Nauczyciele realizują programy promujące samodzielność i ciekawość poznawczą uczniów. Przygotowujemy dzieci do podejmowania wyzwań, jakie postawi przed nimi przyszłość. Chcemy wychować szczęśliwych i samodzielnych ludzi, którzy będą w stanie zrealizować marzenia o lepszym, bezpiecznym i bardziej sprawiedliwym świecie.

Chcesz, aby Twoje Dziecko dobrze się
rozwijało i świetnie się przy tym bawiło?

Dlaczego warto wybrać
Beztroski Czas dla Twojego dziecka?

W naszej szkole każde dziecko może być kimś wyjątkowym i ważnym. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz kształcenie z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Głównym zadaniem działalności naszej szkoły jest praca terapeutyczna, przystosowanie dzieci do życia w społeczeństwie oraz kształcenie umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie. W szkole niepublicznej Beztroski Czas zapewniamy dzieciom optymalne warunki edukacyjne oraz do rozwoju poznawczego, motorycznego i emocjonalno-społecznego.

Kameralne klasy

Dzięki małym grupom możemy skupić się na indywidualnym rozwoju każdego ucznia.

Czytaj więcej

Terapie

Oferujemy naszym podopiecznym różne terapie w zależności od trudności rozwojowych.

Czytaj więcej

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe, które umożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój.

Czytaj więcej

Przyjazne otoczenie

Przestrzeń w naszej szkole jest dostosowana do potrzeb każdego dziecka.

Czytaj więcej

Zdjęcia ze szkoły – Beztroski Czas Wilanów